گنجینه سؤال
بانک سوالات دبیرستان (دوره ی اول)

 
تاريخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : شنبه هفتم آذر ۱۳۹۴
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : جمعه ششم آذر ۱۳۹۴

نمونه سوالات فصل دوم علوم نهم 

نمونه سوالات فصل دوم علوم نهم
نقش مواد در زندگی pdf دانلود

 


برچسب‌ها: علوم نهم, فصل اول, نمونه سوالات علوم نهم, آزمون های فصل 9 علوم هفتم, پرسش های چهار گزینه ای فصل 9علوم تجربی هفتم

ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : چهارشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۲
نمونه سوالات المپیاد علوم سوم راهنمایی
1- واكنش سديم ئيدروكسيد(NaoH) با هيدروكلريك اسيدHcL جزء كدام دسته از واكنش ها مي باشد؟

الف: تركيب ایستگاه علوم

ب: تجزيه

ج: جانشيني يگانه

د: جانشيني دوگانه

2- در واكنش Fe+H2o -------›  Fe3o4+H2 پس از موازنه، مجموع ضريب هاي مواد واكنش دهنده كدام عدد زير است؟

الف: 11

ب: 5

ج: 12

د: 7برچسب‌ها: نمونه سؤالات المپياد علوم تجربي سال سوم راهنمایی, المپیاد علوم

ادامه مطلب...
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : جمعه هجدهم بهمن ۱۳۹۲
نمونه سوال علوم هفتم فصل نهم

1-منبع اصلی انرژی های ما ر ابنویسید . ایستگاه علوم
 
2- انرژی خورشیدی در چه قسمتی از آن تولید می شود
 
3- انرژی خورشیدی از تبدیل انرژی....................به.................تولید می شود
 
4- دمای سطح و مرکز خورشید چقدر است
 
5- انواع سوخت ها را بنویسید


برچسب‌ها: آزمون های فصل 9 علوم هفتم, پرسش های چهار گزینه ای فصل 9علوم تجربی هفتم, سوالات صحیح غلط فصل 9علوم تجربی هفتم, نمونه سوالات تشریحی فصل 9 علوم هفتم, سوالهای مهم علوم هفتم

ادامه مطلب...
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۲
نمونه سوال علوم هفتم فصل هشتم


1-انرژی را تعریف کنید

2- مهمترین ویژگی انرژی چیست؟
3- در هر کدام از جملات زیر کار به چه معنایی دارد
امروز خیلی کار دارم                      کار من دندان پزشکی است
در حال کار کردن برای حل مشکلم هستم                 
4- کار را از نظر فیزیکی تعریف کنید
 

5- دو عامل مهم در انجام کار را بنویسید


برچسب‌ها: آزمون های فصل 8علوم هفتم, پرسش های چهار گزینه ای فصل 8علوم تجربی هفتم, سوالات صحیح غلط فصل 8 علوم تجربی هفتم, نمونه سوالات تشریحی فصل 8 علوم هفتم, سوالهای مهم علوم هفتم

ادامه مطلب...
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۲
نمونه سوال علوم هفتم فصل هفتم


1-منظور از آب زیرزمینی چیست؟
 
2- رایج ترین راه های دستیابی به منابع آب زیرزمینی را بنویسید

3- یکی از عوامل موثر در ویژگی خاک را بنویسید .ایستگاه علوم
 
4- ماسه و رس را  با هم مقایسه کنید .
 
5- منظور از قابلیت نفوذپذیری چیست . 

ایستگاه علوم


برچسب‌ها: آزمون های فصل هفتم علوم تجربی هفتم, پرسش های چهار گزینه ای فصل هفتم علوم تجربی هفتم, سوالات صحیح غلط فصل هفتم علوم تجربی هفتم, نمونه سوالات تشریحی فصل هفتم علوم هفتم, سوالهای مهم علوم هفتم

ادامه مطلب...
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۹۲
ارسال توسط مجتبی علیدوست

امتحان نوبت اول ریاضی پایه سوم

نوبت اول دیماه 92

برچسب‌ها: نمونه سوال ریاضی سوم راهنمایی, هفتم, ریاضی هفتم ترم اول, علوم هفتم, نمونه سوال فصل دوم علوم هفتم

ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : جمعه سیزدهم دی ۱۳۹۲

برای دانش آموزان عزیز :


نمونه آزمون نوبت اول ریاضی پایه هفتم ( همراه با حل تشریحی)

برچسب‌ها: نمونه سوال ریاضی هفتم, ریاضی هفتم ترم اول, علوم هفتم, نمونه سوال فصل دوم علوم هفتم, نمونه سوال علوم هفتم

ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : یکشنبه هشتم دی ۱۳۹۲
ارسال توسط مجتبی علیدوست
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : جمعه ششم دی ۱۳۹۲
ارسال توسط مجتبی علیدوست

اسلایدر