گنجینه سؤال
بانک سوالات دبیرستان (دوره ی اول)

 
تاريخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۴
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴

 

نمونه سوالات علوم هشتم فصل نهم 

 
بار الکتریکی pdf دانلود

برچسب‌ها: علوم هشتم, فصل نهم, نمونه سوالات علوم هعلوم نهم, فصل اول, علوم نهم

ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : چهارشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۴

 نمونه سوال علوم نهم فصل ششم

 

 
فیزیک نهم pdf دانلود

 


برچسب‌ها: علوم نهم, فصل ششم, پنجم, نمونه سوالات علوم نهم, آزمون های فصل 9 علوم هفتم

ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : شنبه دوازدهم دی ۱۳۹۴
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : جمعه چهارم دی ۱۳۹۴

نمونه سوالات علوم تجربی

(نوبت اول)

 

علوم تجربی هفتم pdf دانلود
علوم تجربی هشتم pdf دانلود
علوم تجربی نهم pdf دانلود

برچسب‌ها: علوم نهم, فصل پنجم, نمونه سوالات علوم نهم, مکومه سوالات علوم ترم اول هفتم, هشتم

ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : جمعه بیستم آذر ۱۳۹۴

نمونه سوالات علوم نهم فصل پنجم

نمونه سوالات فصل پنجم علوم نهم
نیرو pdf دانلود

 


برچسب‌ها: علوم نهم, فصل پنجم, نمونه سوالات علوم نهم, آزمون های فصل 9 علوم هفتم, پرسش های چهار گزینه ای فصل 9علوم تجربی هفتم

ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : یکشنبه هشتم آذر ۱۳۹۴
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : شنبه هفتم آذر ۱۳۹۴
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : جمعه ششم آذر ۱۳۹۴

نمونه سوالات فصل دوم علوم نهم 

نمونه سوالات فصل دوم علوم نهم
نقش مواد در زندگی pdf دانلود

برچسب‌ها: علوم نهم, فصل اول, نمونه سوالات علوم نهم, آزمون های فصل 9 علوم هفتم, پرسش های چهار گزینه ای فصل 9علوم تجربی هفتم

ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : چهارشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۲
نمونه سوالات المپیاد علوم سوم راهنمایی
1- واكنش سديم ئيدروكسيد(NaoH) با هيدروكلريك اسيدHcL جزء كدام دسته از واكنش ها مي باشد؟

الف: تركيب ایستگاه علوم

ب: تجزيه

ج: جانشيني يگانه

د: جانشيني دوگانه

2- در واكنش Fe+H2o -------›  Fe3o4+H2 پس از موازنه، مجموع ضريب هاي مواد واكنش دهنده كدام عدد زير است؟

الف: 11

ب: 5

ج: 12

د: 7برچسب‌ها: نمونه سؤالات المپياد علوم تجربي سال سوم راهنمایی, المپیاد علوم

ادامه مطلب...
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : جمعه هجدهم بهمن ۱۳۹۲
نمونه سوال علوم هفتم فصل نهم

1-منبع اصلی انرژی های ما ر ابنویسید . ایستگاه علوم
 
2- انرژی خورشیدی در چه قسمتی از آن تولید می شود
 
3- انرژی خورشیدی از تبدیل انرژی....................به.................تولید می شود
 
4- دمای سطح و مرکز خورشید چقدر است
 
5- انواع سوخت ها را بنویسید


برچسب‌ها: آزمون های فصل 9 علوم هفتم, پرسش های چهار گزینه ای فصل 9علوم تجربی هفتم, سوالات صحیح غلط فصل 9علوم تجربی هفتم, نمونه سوالات تشریحی فصل 9 علوم هفتم, سوالهای مهم علوم هفتم

ادامه مطلب...
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۲
نمونه سوال علوم هفتم فصل هشتم


1-انرژی را تعریف کنید

2- مهمترین ویژگی انرژی چیست؟
3- در هر کدام از جملات زیر کار به چه معنایی دارد
امروز خیلی کار دارم                      کار من دندان پزشکی است
در حال کار کردن برای حل مشکلم هستم                 
4- کار را از نظر فیزیکی تعریف کنید
 

5- دو عامل مهم در انجام کار را بنویسید


برچسب‌ها: آزمون های فصل 8علوم هفتم, پرسش های چهار گزینه ای فصل 8علوم تجربی هفتم, سوالات صحیح غلط فصل 8 علوم تجربی هفتم, نمونه سوالات تشریحی فصل 8 علوم هفتم, سوالهای مهم علوم هفتم

ادامه مطلب...
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۲
نمونه سوال علوم هفتم فصل هفتم


1-منظور از آب زیرزمینی چیست؟
 
2- رایج ترین راه های دستیابی به منابع آب زیرزمینی را بنویسید

3- یکی از عوامل موثر در ویژگی خاک را بنویسید .ایستگاه علوم
 
4- ماسه و رس را  با هم مقایسه کنید .
 
5- منظور از قابلیت نفوذپذیری چیست . 

ایستگاه علوم


برچسب‌ها: آزمون های فصل هفتم علوم تجربی هفتم, پرسش های چهار گزینه ای فصل هفتم علوم تجربی هفتم, سوالات صحیح غلط فصل هفتم علوم تجربی هفتم, نمونه سوالات تشریحی فصل هفتم علوم هفتم, سوالهای مهم علوم هفتم

ادامه مطلب...
ارسال توسط مجتبی علیدوست

اسلایدر