گنجینه سؤال
بانک سوالات دبیرستان (دوره ی اول)

نمونه سوالات چهار گزینه ای علوم تجربی پایه ی سوم راهنمایی فروردین ماه

1- وقتی می گوییم عدد اتمی عنصری 23 است نتیجه می گیریم که در این اتم .......

       1) تعداد الکترون 23 است .                 2) تعداد پروتون 23 است                                                    3) تعداد نوترون 23 است                     4) مجموع پروتون و نوترون 23 است .

 2- در کدام فرمول شیمیایی زیر انواع عنصرهای سازنده ی ماده بیشتر است ؟  

    CO2  (4              NaCl   (3            HCl  (2          H2SO4   (1 

 3- اگر فسیل های فراوانی از خزه ها در یک منطقه پیدا شود به نظر شما آب و هوای گذشته ی این محل چگونه بوده است ؟

         1 ) آب وهوای گرم و خشک                     2) محیط جنگلی و مرطوب                                            3) آب و هوای ساحلی  کم عمق و استوایی         4) آب و هوای سرد و خشک

 4- کدام سیاره نسبت به بقیه از خورشید دورتر است ؟

           1 ) عطارد              2) زمین             3) زحل                4) مشتری

 5- آجری به ابعاد 5 * 10 * 20 و جرم 2 کیلوگرم ، بیشترین فشاری که می تواند بر سطح زمین وارد کند چند پاسکال است ؟

          1) 4/0                   2) 4000            3) 1/0                 4) 1000

 6- جسم بارداری  را به کلاهک برق نما نزدیک می کنیم  مشاهده می کنیم ورقه های برق نما از هم باز می شوند به نظر شما بار این جسم چیست ؟

       1) مثبت        2) منفی         3) بدون بار است     4) هر نوع باری باشد ، ورقه ها دور می شوند

 7-  علت به و جود آمدن جزایر قوسی کدام پدیده ی زیر است ؟

       1) دور شدن ورقه ها از هم                  2) نزدیک شدن ورقه ها به هم                                           3) لغزیدن ورقه ها در کنار هم               4) در هر سه مورد می تواند جزایر قوسی بوجود آید.

 8) دو میله فولادی مشابه داریم که یکی آهنرباست و دیگری خاصیت آهنربایی ندارد ، ولی از نظر ظاهری کاملا شبیه هم هستند . کدام روش را برای تشخیص آنها بهتر می دانید ؟

1) آنها را به هم نزدیک می کنیم                 2) آنها را به چند میخ آهنی نزدیک می کنیم

3) آنها را به یک آهنربای دیگر نزدیک می کنیم   4) یکی را به آهنربا و دیگری را به میخ آهنی نزدیک می کنیم

 9- کدام ویژگی غضروف هاست ؟

          1) از استخوان سخت تر است                     2) از ماهیچه نرمتر است                                          3) در بین مفصل های نیمه متحرک قرار دارند   4) در بین مفصل های ثابت قرار دارند .

 10 – نوع عمل ماهیچه های کتف ، مری وقلب به ترتیب چگونه است ؟

          1)  ارادی – غیر ارادی – غیر ارادی        2)  ارادی – غیر ارادی –ارادی

           3)  ارادی –ارادی – غیر ارادی               4)  غیر ارادی –ارادی – غیر ارادی

 

11- اگر ولتاژ مداری 24 ولت و شدت جریان آن 3 آمپر باشد مقاومت این مدار چند اهم خواهد بود ؟

         1) 6                 2) 12                  3)   72                 4)   8  

 12- نوع مفصل استخوان ران به لگن از چه نوعی است ؟

       1) متحرک        2) نیمه متحرک          3) ثابت               4) لولایی

 13- علی 600 نیوتون وزن دارد او برای رفتن به کلاس تعداد 10 پله 20 سانتیمتری را در مدت 20 ثانیه طی می کند توان علی در بالا رفتن از پله ها چقدر است ؟

       1) 1000           2) 1200                  3) 12000              4) 60

 

 

 

 ارسال توسط مجتبی علیدوست

اسلایدر